Sıradan bir silaj üretimi için çok detaylı bilgi ve donanıma ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak kaliteli bir silaj elde etmek istiyorsak bunun için gerekli teknik bilgiye ve araç gerece sahip olmalıyız.

Silaj yeşil sulu bitkilerin havasız ortamlarda turşulaştırılması ile elde edilen hayvan yemlerine denir. Bu yöntemle elde edilen yemler sayesinde, özellikle yeşil bitki bulunmayan yaz ve kış aylarında hayvanlar sağlıklı bir şekilde beslenebilmektedir. Her yeşil bitki silaj yapımına uygun değildir. Ancak silaj yapımı için en uygun bitki mısır bitkisidir. Dane ve sap verimi yüksek herhangi bir mısır çeşidinden silajlık mısır yetiştirilebilir. Silaj yapmak için üretilecek mısırın ekim zamanı ana ürün olarak nisan ve mayıs, ikinci ürün olarak ise haziran ve temmuz aylarıdır. Silaj yapımı için en uygun zaman koçanlardaki danelerin olgunlaşmaya başlaması ve suyunu kaybetmediği dönemdir. Hasadın daha fazla gecikmesi durumunda daneler sertleşir ve hayvanlar tarafından tam sindirilemez. Silaj makinesiyle hasat edilen mısır, silo çukuruna doldurulur ve traktör yardımıyla iyice sıkıştırılır. Sıkıştırılan silajlık mısır hava almayacak şekilde plastik bir örtüyle örtülür. Silo kapatıldıktan 45-60 gün sonra silaj yemi kullanıma hazır hale gelir. Mısır silajı et ve süt sığırları için olduğu kadar koyun ve atlar için de kaba yem kaynağıdır.

Mısır silajının kalitesini, mısırın çeşidi, hasat zamanı, koçan oranı, silonun durumu, doğru sıkıştırma gibi özellikler belirlemektedir. Bunların birindeki bir hata silajın kalitesini düşürecektir. Olgunlaşmış silaj yeşile çalan sarıdan koyu yeşile kadar değişen bir renk alır. Ekşi ve kendine has bir kokusu vardır. Silaj olgunlaştıktan sonra silonun kenarından açılır ve günlük olarak hayvanların ihtiyacı kadar alınır. Alındıktan sonra üzeri tekrar plastik örtüyle örtülür. Bu işlem silaj bitinceye kadar böyle devam eder.

Silajlık mısır yetiştiriciliği, hayvancılığın gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Silaj yemi sayesinde hayvanlar, yeşil yem bulunmadığı zamanlarda da dengeli beslenebilmektedir.

Mısır, en kolay silolanabilen yem bitkisidir ve en kaliteli silaj mısırdan elde edilir. Silaj için dane ve sap verimi yüksek bir mısır cinsi seçilebilir. Besin değerinin %70’i koçandan elde edilir, bu yüzden silaj için hasat edilen mısırın koçan bağlamış olması önemlidir. Mısır hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir ve kalori bakımından oldukça zengindir. Mısır körpeyken silolanırsa fermentasyon fazla olacağından hayvanlar için uygun olmaz. En uygun silolama zamanı mısır tanelerinin sütünün bittiği zamandır. Mısır, silajın protein oranını arttırmak için yonca, korunga gibi bitkilerle karıştırılarak silolanmalıdır. % 0.5 – 2 oranında azotlu bileşikler de katılabilir. Bunların homojen olarak karıştırılmalarına dikkat etmek gerekmektedir. Silajlık mısırın kuru maddesi %25 civarında olmalıdır. %25’i aşan kuru madde durumunda silajın kalitesi düşecek, sindirimi zorlaşacaktır. Silajlık mısır hasat edilirken doğrama uzunluğu ayarlanarak kısaltılmalı, olgunlaşmış taneler tane kırıcılarla kırılmalıdır, böylece silaj kalitesi ve yem değerleri artar. Yüksek besin değerlerine sahip mısır silajı işletmedeki süt ineklerine diğer yemlerle birlikte verilmeli, hayvanların kuru madde ihtiyacının yarıya kadarını karşılamalıdır. Mısırın cinsi, hasat zamanı, koçan oranı, parça boyutları, silonun şekli, sıkıştırma derecesi gibi unsurlardan herhangi birisinde sıkıntı olduğunda silaj kalitesi düşer. O yüzden silajın her detayına ayrı özen gösterilerek tüm işlem aşamalarının sıkıntısız gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 

Çeşitli yörelerimizde arpa, yulaf gibi başka bazı yem bitkilerinin de silajı yapılmaya başlanmıştır ancak mısır kalitesi ve kullanışlılığıyla silajlarda başı çekmektedir. 
Kaynak: http://ziraatkent.com/misir-silaji-nasil-yapilir/569/